Zmiany w składzie dyrekcji IRiTM

01paź, 2019

Informujemy, że w związku ze śmiercią prof. dr hab. inż. Wiesława Winieckiego  następują zmiany personalne w składzie dyrekcji Instytutu:

Funkcję dyrektora naczelnego Instytutu pełni prof. dr hab. inż. Józef Modelski.

Funkcję zastępcy dyrektora Instytutu ds. Naukowych pełni dr hab inż. Piotr Bilski, profesor uczelni.

Kierownikiem Zakładu Radiokomunikacji została dr hab. inż. Kajetana Snopek.