Rektor PW członkiem Rady ds. Planu dla Pracy i Rozwoju

17cze, 2021

Dnia 14 czerwca prof. Krzysztof Zaremba, Rektor Politechniki Warszawskiej, otrzymał z rąk wicepremiera Jarosława Gowina nominację na członka Rady ds. Planu dla Pracy i Rozwoju. Jej skład tworzą rektorzy czołowych polskich wyższych uczelni, przedstawiciele świata nauki, Polskiej Akademii Nauk, instytutów badawczych oraz organizacji reprezentujących przedsiębiorców, w tym Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich oraz Przewodniczący Rady Uczelni PW.

Członkowie Rady będą wspierać realizację Planu dla Pracy i Rozwoju przede wszystkim poprzez opracowywanie i opiniowanie propozycji rozwiązań merytorycznych, prawnych i organizacyjnych oraz inicjowanie i koordynowanie współpracy z przedstawicielami środowisk istotnych z punktu widzenia jego realizacji. Ponadto przewidziano również udział Rady w identyfikowaniu i analizie zagadnień związanych z realizacją Planu dla Pracy i Rozwoju, a także podejmowanie działań mających na celu popularyzację wiedzy o tym projekcie.

Plan dla Pracy i Rozwoju to jedno z kluczowych zadań w obecnych działaniach Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii. Celem jest wielowymiarowa pomoc dla biznesu zmagającego się ze skutkami kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa oraz długofalowy system wspierania rozwoju gospodarczego.