Lista czasopism punktowanych 2016

12gru, 2016

Szanowni Państwo,
Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa wyższego opublikowano nową listę czasopism punktowanych. Zawiera ona odpowiednio:

  • Część A – 11271 czasopism posiadających współczynnik wpływu Impact Factor, zarejestrowanych w bazie Journal Citation Reports.
  • Część B – 2209 czasopism nieposiadających współczynnika Impact Factor.
  • Część C – 4111 czasopism uwzględnionych w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

Więcej informacji na stronie MNiSW.