POŻEGNANIE ś.p. prof. Stefana L. Hahna

24sie, 2020

W czwartek 20 sierpnia 2020 r. pożegnaliśmy śp. Profesora Stefana Ludwika Hahna – wielkiego Człowieka, naukowca i inżyniera od lat związanego z naszym Instytutem, naszego Mistrza i wychowawcę licznych pokoleń studentów i pracowników naukowych.

Uroczystości w kościele p.w. Św. Józefata rozpoczęły mowy okolicznościowe wygłoszone przez panią Halinę Anuszewską-Hahn w imieniu Rodziny oraz profesora Józefa Modelskiego –Dyrektora Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych. W ciepłych słowach wspominano niezwykłą aktywność naukową Profesora, Jego silną osobowość i charyzmę oraz wyrafinowane poczucie humoru. Po mszy świętej nastąpiło odprowadzenie trumny na Powązki Wojskowe, gdzie miała miejsce uroczysta wojskowa ceremonia pogrzebowa z salwą honorową. Wzruszający był ostatni capstrzyk zagrany w hołdzie byłemu żołnierzowi Służby Łączności Armii Krajowej  i wielkiemu Patriocie. Profesor Stefan L. Hahn spoczął w grobie rodzinnym.

W uroczystościach udział wzięła najbliższa rodzina Zmarłego oraz szerokie grono pracowników naszego Wydziału oraz członków Polskiej Akademii Nauk.

Profesor Stefan Hahn odszedł w setnym roku swego bogatego życia.

* * * * *

Z treścią nekrologów zamieszczonych w prasie można zapoznać się tutaj