Multikonferencja 2022

11wrz, 2022

W dniach 7, 8 i 9 września odbyła się Multikonferencja 2022, której byliśmy współorganizatorami.

Na Multikonferecję złożyły się:

  • Krajowa Konferencja Radiokomunikacji Radiofonii i Telewizji KKRRiT (przewodnicząca dr hab. inż. Kajetana Snopek, prof. uczelni),
  • Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki KSTiT (przewodniczący dr hab. inż.  Jordi Mongay Batalla, prof. uczelni).

W Multikonferencji wzięło udział 230 uczestników, przedstawiono 6 referatów plenarnych i 115 sesyjnych. Była to znakomita okazja do wymiany doświadczeń i ożywionych dyskusji, zacieśnienia współpracy i nawiązania nowych kontaktów.

W pierwszym dniu Multikonferencji ogłoszono wyniki kolejnego Konkursu na najlepsza pracę doktorską z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych (informacje o naszych laureatach można znaleźć -> tu), a na sesji kończącej konferencję (po panelu dyskusyjnym) wręczono nagrody laureatom Konkursu Młodego Autora.