Krajowa Konferencja Radiokomunikacji i Teleinformatyki – zaproszenie

10maj, 2023

KRIT – Konferencja Radiokomunikacji i Teleinformatyki to połączenie dwóch flagowych polskich konferencji dotyczących obszaru telekomunikacji (KKRRiT i KSTiT).   Pierwsza edycja konferencji odbędzie się od 20 do 22 września w Krakowie (organizuje Instytut Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej). Zachęcamy do zgłaszania referatów – termin został wydłużony do 22 maja.

Najlepsze referaty będą mogły być opublikowane w rozszerzonej wersji anglojęzycznej w specjalnych wydaniach czasopism naukowych o międzynarodowym zasięgu, m.in.:
Energies (140 pkt. MEiN), SI “ICT in Smart Grids”

Sensors (100 pkt. MEiN), SI “Nature-Inspired Algorithms for Sensor Networks and Image Processing”
Photonics (70 pkt. MEiN), SI “Optical Communication and Networks Facilitating Emerging
Applications and Services”

Photonics (70 pkt. MEiN), SI “Optical Technologies Supporting 5G/6G Mobile Networks”
W przygotowaniurównież numery specjalne Electronics (100 pkt.) nt. multimediów i Applied
Sciences (100 pkt.) nt. Lokalnych sieci radiowych oraz IoT.

Dalsze informacje:https://www.ire.pw.edu.pl/wp-content/uploads/2023_03-Zaproszenie-do-skladania-artykulow.pdf