Wspomnienie o śp. prof. dr hab. inż. Wiesławie Winieckim

15lis, 2019

Kwartalnik naukowo-techniczny “Pomiary-Automatyka-Robotyka” PAR w numerze 3 zamieścił artykuł poświęcony prof. dr  hab. inż. Wiesławowi Winieckiemu (1950-2019).

Treść artykułu jest dostępna tutaj: https://www.ire.pw.edu.pl/wp-content/uploads/PDFsam_WWinieckiPAR_03_2019.pdf