Doktorat na WEiTI

09wrz, 2021

W dniu 2 września 2021 r. na WEiTI Politechniki Warszawskiej odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Daniela Andrzeja Piętaka. Praca zatytułowana “Metoda oceny jakości wyników eksperymentów wzbudzeń kulombowskich z wykorzystaniem algorytmu genetycznego” była zainspirowana i w dużej części przygotowana w oparciu o wyniki pomiarów uzyskanych m.in. w Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów UW. Promotorem pracy był dr hab. inż Piotr Bilski, prof. uczelni.

Serdecznie gratulujemy

Dyrekcja i pracownicy IRiTM