Dr inż Tomasz Kosiło ekspertem Ministerstwa Cyfryzacji

15maj, 2019

Długoletni pracownik instytutu, dr inż Tomasz Kosiło kontynuuje swoją działalność naukowo-badawczą w ramach Grupy Roboczej do Spraw Internetu Rzeczy przy Ministerstwie Cyfryzacji. Ukazał się raport tej Grupy pt. “IoT w polskiej Gospodarce”, a dr Kosiło jest współautorem rozdziału pt. “Transport, logistyka i pojazdy autonomiczne”.