Elektronika Jądrowa i Medyczna

02mar, 2023

Serdecznie zapraszamy na seminarium, które odbędzie się 9 marca br. o godzinie 12.15 w sali seminaryjnej 427. Seminarium ma charakter otwarty.

Prezentację pt. “Czasowo-przestrzenne próbkowanie danych w trójwymiarowej elektrycznej tomografii pojemnościowej” wygłosi mgr inż. Damian Wanta z Zakładu Elektroniki Jądrowej i Medycznej.