Apel i Oświadczenie KRASP z 30 października 2020 r.