Jubileusz Profesora Jana Eberta

27maj, 2021

Profesor Jan Ebert

– Dyrektor naszego Instytutu (1975-1980), Dziekan WEiTI (1984-1990) – nasz Nauczyciel, Człowiek niezwykłej życzliwości i pogody ducha –

kończy 28 maja 2021 r. dziewięćdziesiąt lat !

(Nie do wiary).

Szanowny Panie Profesorze!

Życzymy Panu dużo zdrowia, powodów do satysfakcji, uśmiechu i radości.

A nam – jak najczęstszych kontaktów z Panem Profesorem.

Pracownicy Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych