22lis, 2017

Z przyjemnością zawiadamiamy, że dr inż. Karol Radecki otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, a pani Anna Tratkiewicz Złoty Medal za Długoletnią Służbę.
Serdecznie gratulujemy,
dyrekcja i pracownicy Instytutu