Nowy doktorat w IRiTM

25sty, 2021

Informujemy, że w dniu 4 lutego 2021 r. odbyła się, w trybie zdalnym, obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Pauli Pietrzak. Komisja Doktorska złożyła wniosek do Rady Naukowej Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Politechniki Warszawskiej o nadanie mgr inż. Agnieszce Pauli Pietrzak tytułu doktora nauk technicznych z wyróżnieniem.

Serdecznie gratulujemy mgr inż. Agnieszce Pauli Pietrzak oraz prof. dr hab. inż. Janowi Żerze (promotorowi rozprawy doktorskiej).

Dyrekcja i pracownicy

Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych