Wyróżnienie dla prof. Józefa Modelskiego

Rada Miejska Goliny przyznała prof. Józefowi Modelskiemu tytuł „Honorowego Obywatela Goliny”.

Tytuł jest przyznawany od roku 2014, jako wyraz uznania dla zasług lub wybitnych osiągnięć obywateli polskich i cudzoziemców.

Wręczenie Aktu Nadania tytułu “Honorowy Obywatel Goliny” odbyło się w trakcie LXII sesji Rady Miejskiej w Golinie 15 listopada 2018 r.

 

Informacje i zdjęcia z uroczystości prezentuje „Przegląd Koniński”

https://www.przegladkoninski.pl/PL-H73/2/9602/honorowy-obywatel-goliny-jako-dziecko-nie-byl-krysztalowy-radni-nadali-tytul-profesorowi-modelskiemu.html