100-lecie Radiostacji Babice

24lis, 2023

Uroczyste obchody 100 rocznicy uruchomienia Transatlantyckiej Stacji Radiotelegraficznej odbyły się 17 listopada 2023 r. w Starych Babicach.               W podniosłej uroczystości uczestniczyło liczne grono pracowników Instytutu, a nasz najmłodszy (stażem) pracownik dr inż. Tomasz A. Miś (działający aktywnie w Stowarzyszeniu Park Kulturowy Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza) otrzymał honorowy medal okolicznościowy. Serdecznie gratulujemy.         

          Nasz Instytut od lat współpracuje ze Stowarzyszeniem i z Samorządem Gminy Babice, m.in. – w ramach porozumienia o współpracy zawartego z Gminą przez Dziekana WEiTI – co pewien czas prowadzimy wykłady dla uczniów tamtejszych szkół.

          Jesteśmy pełni podziwu dla aktywności Stowarzyszenia i Gminy, życzymy powodzenia w realizacji ambitnego planu stworzenia w Babicach Centrum Nauki Dzieci i Młodzieży  – Muzeum Radiostacji Babice.

         Informacje o historii Radiostacji i obchodach 100-lecia można znaleźć m.in. tutaj:

https://trcn.pl

https://warszawa.ipn.gov.pl/waw/aktualnosci/194022,Gala-Jubileuszu-100lecia-Radiostacji-Babice-Stare-Babice-17-listopada-2023.html

  (dr inż. Tomasz A. Miś -pierwszy od prawej)