Konkurs na najlepszą pracę magisterską z dyscypliny Inżynierii Biomedycznej w 2019r.

17gru, 2019


POLSKIE TOWARZYSTWO INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ
OGŁASZA KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ
Z DYSCYPLINY INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ


Przedmiotem konkursu są prace magisterskie, które wnoszą oryginalny wkład do inżynierii biomedycznej lub twórczo wykorzystują metody tej dyscypliny wiedzy.
Prace do konkursu, obronione na polskiej uczelni pomiędzy 01 stycznia a 31 grudnia 2019 roku, należy zgłaszać wraz z opinią promotora oraz recenzjami do dnia 31 stycznia 2020r.
Zgłoszenie, opinię promotora, recenzje oraz tekst pracy magisterskiej w wersji elektronicznej należy przesłać na adres:
Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej
ul. Trojdena 4, 02-109 Warszawa
ptib@ibib.waw.pl

Jury w ocenie prac uwzględni w szczególności: oryginalność pracy, jej zawartość merytoryczną, możliwość praktycznego wykorzystania w medycynie zaprezentowanego rozwiązania, dobór piśmiennictwa, poprawność terminologii i języka, stronę redakcyjną zgłoszonego tekstu.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w pierwszej połowie 2019 r. na stronie internetowej PTIB, http://ptib.ibib.waw.pl . Na stronie tej można znaleźć regulamin konkursu.
Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody pieniężne lub rzeczowe. O podziale nagród i wyróżnień decyduje jury konkursu.
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się na specjalnym zebraniu Zarządu PTIB, w ramach którego nagrodzeni autorzy będą też mieli okazję do przedstawienia swoich prac.
Za zgodą autorów, skróty nagrodzonych prac będą opublikowane na stronie internetowej PTIB.

Dodatkowe informacje można uzyskać od Prezesa PTIB prof. dr. hab. inż. Marka Darowskiego, Marek.Darowski@ibib.waw.pl lub ptib@ibib.waw.pl.

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin Konkursu