Zmarł doc. dr hab. inż. Waldemar Kiełek

01gru, 2021

Z głębokim żalem pożegnaliśmy 14 grudnia na Cmentarzu Bródzieńskim  doc. dr. hab. inż. Waldemara Kiełka wieloletniego pracownika naukowo-dydaktycznego Instytutu Radioelektroniki PW, który zmarł 24 listopada 2021 r. w wieku 91 lat

Doc. Waldemar Kiełek działalność badawczą i konstrukcyjną koncentrował w obszarze technik pomiaru częstotliwości i odstępów czasu, projektując i wdrażając (już w latach 60. XX w.)  urządzenia o parametrach porównywalnych z najlepszymi osiągnięciami światowymi. W latach 70. i 80. ubiegłego wieku prowadził pionierskie prace nad  opracowaniem dalmierzy laserowych służących do wyznaczania odległości do sztucznych satelitów Ziemi. Urządzenia opracowane w kierowanym przez niego zespole zostały zainstalowane w 15 obserwatoriach astronomicznych i geofizycznych w różnych punktach globu ziemskiego. W późniejszym okresie (również po przejściu na emeryturę) kontynuował badania nad dokładnością absolutnych pomiarów miejscowego przyspieszenia ziemskiego współpracując  z Wydziałem Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

W latach 1971–1997 prowadził wykłady z „Miernictwa cyfrowego”, „Techniki cyfrowej”, „Układów logicznych”, „Techniki impulsowej”, „Urządzeń radiowych”, „Podstaw radiokomunikacji” oraz „Projektowania układów cyfrowych”.

W latach 1991-1995 był kierownikiem Zakładu Radiokomunikacji naszego Instytutu. W latach 1974–1994 był członkiem Komisji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk.

 Został  odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, był laureatem licznych nagród naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zapamiętamy doc. Waldemara Kiełka jako wybitnego naukowca i konstruktora aparatury elektronicznej, a także – jako sympatycznego starszego kolegę służącego młodszym adeptom elektroniki swoim ogromnym doświadczeniem i niespotykanymi kompetencjami inżynierskimi.

 Koleżanki i Koledzy z IRTM PW

Życiorys doc. dr. hab. inż.… Waldemara Kiełka można znaleźć tutaj ->