Zmarł prof. dr hab. inż. Wiesław Winiecki

06wrz, 2019

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 5 września 2019 r. zmarł w wieku 68 lat – po krótkiej, ale ciężkiej chorobie – profesor Wiesław Winiecki, dyrektor naszego instytutu. Z Politechniką Warszawską związany był od 50 lat: najpierw jako student, a później jako nauczyciel akademicki naszego wydziału i naszego instytutu; tytuł naukowy profesora uzyskał w 2011 roku.

Całe swoje życie poświęcił pracy zawodowej. Pełnił wiele ważnych funkcji uczelnianych (był, między innymi, przewodniczącym Rektorskiej Komisji ds. Badań i Aparatury Naukowej), wydziałowych (był, między innymi, Prodziekanem ds. Nauki) oraz instytutowych (był Zastępcą Dyrektora ds. Nauki, a od roku 2016 – Dyrektorem Instytutu). Z wielką energią angażował się w sprawy najważniejsze, ale też potrafił znaleźć czas na długie rozmowy z kolegami, współpracownikami i doktorantami, starając się im doradzić lub pomóc.

Odszedł od nas niespodziewanie i przedwcześnie, nie doczekawszy realizacji swojego ostatniego dzieła –  nowej sali seminaryjnej, w której miał przewodniczyć pierwszemu po wakacjach posiedzeniu kolegium Instytutu.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w piątek, 13 września 2019 roku o godzinie 10:30 w Sanktuarium Św. A. Boboli ul. Rakowiecka 61
w Warszawie, po czym nastąpi odprowadzenie na cmentarz w Pyrach ul. Farbiarska 30.

Autobus podstawiony będzie na parkingu pod Gmachem Elektroniki i Technik Informacyjnych o godz. 9.30.
Odjazd autokaru o godz. 10.00.