Nowe studia podyplomowe w roku akademickim 2019/2020

12lis, 2019

Informujemy, że w Instytucie Radioelektroniki i Technik Multimedialnych ruszyły studia podyplomowe “Głębokie sieci neuronowe – zastosowania w mediach cyfrowych.”

Studia te przeznaczone są dla absolwentów studiów technicznych oraz o profilu matematyczno – fizycznym, na poziomie stopnia inżynierskiego (lub licencjatu) i magisterskiego, zarówno uczelni cywilnych jak również wojskowych.

Uczestnicy studiów uzyskują podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania i programowania modułów sztucznej inteligencji opartych na sieciach głębokich, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań w mediach cyfrowych mieszczących się w następujących obszarach: kompresja obrazu i dźwięku, ulepszanie sygnału mowy, detekcja i rozpoznawanie obiektów w obrazie, steganografia obrazowa, automatyczna adnotacja obrazu, modelowanie 3D na potrzeby interfejsu człowiek-maszyna, oraz bezpieczeństwo danych wspierane przez analizę sygnałową.

Absolwenci studiów podyplomowych nabywają kompetencje niezbędne do pełnienia funkcji kierowniczych, administracyjnych i technicznych na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych (zarówno w sektorze firm komercyjnych jak i firm administracji państwowej), a w szczególności na stanowisku administratora bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Szczegółowe informacje na stronie Studiów ->

Kierownik

prof. dr hab. inż. Władysław Skarbek

 Sekretariat studiów 
mgr Monika Feluś
Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych PW
ul. Nowowiejska 15/19,  00-665 Warszawa
tel. 22 234 7696 e-mail: m.felus@ire.pw.edu.pl

Czas trwania:  dwa semestry, ponad 190 godzin.