21maj, 2019

Wydawnictwo Walter de Gruyter opublikowało monografię autorstwa prof. Romana Z. Morawskiego pt.” Technoscientific Research – Methodological and Ethical Aspects”, która zgodnie z nowymi zasadami wprowadzonymi przez MNiSzW otrzymuje 80 pkt. Szczegółowe informacje dotyczące wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe można znaleźć w załączniku do Komunikatu Ministra z dnia 18 stycznia 2019 roku.

http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2019_01/1c2912c1f994b8d37a305fac21b8ab54.pdf