Pożegnanie Prof. Tadeusza W. Morawskiego

01mar, 2021

W środę 24 lutego pożegnaliśmy na Cmentarzu Wojskowym  Profesora Tadeusza W. Morawskiego – wieloletniego Dyrektora naszego Instytutu (1981-1996)  – szefa, nauczyciela, kolegę, mistrza.

W uroczystości uczestniczyło (pomimo pandemii) ponad 50 osób: pracownicy Instytutu, wypromowali przez Profesora doktorzy, byli współpracownicy, koleżanki i koledzy z czasów szkolnych, studenckich i uczelnianych.

W mowie pożegnalnej przypomniano Jego sukcesy naukowe w dziedzinie teorii pola elektromagnetycznego i techniki mikrofalowej (jest autorem lub współautorem 260 publikacji i 23 patentów) oraz osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej (wypromował  22 doktorów) i w działalności dydaktycznej (podręczniki, których jest autorem lub współautorem, doczekały się kilkunastu wydań, uczyły się z nich pokolenia inżynierów elektroników, uczą się nadal studenci wielu polskich uczelni).

Obecny Dyrektor naszego Instytutu prof. Józef Modelski wspominał Zmarłego z perspektywy najpierw studenta, potem doktoranta i podwładnego i wreszcie – wieloletniego przyjaciela. W tym wystąpieniu szczególne miejsce zajęły pozauczelniane zainteresowania i pasje Zmarłego: turystyka, muzyka, zbieranie grzybów i przede wszystkim – układanie palindromów. W tej ostatniej dziedzinie Prof. Tadeusz Morawski osiągnął prawdziwe mistrzostwo – wydał ponad 20 książek poświęconych palindromom, wygłosił setki odczytów, został uhonorowany Nagrodą Literacką Stowarzyszenia Pisarzy Polskich im. Stefana Żeromskiego.

W ostatniej drodze  towarzyszyliśmy Człowiekowi licznych talentów i zainteresowań, który był dla nas wyrozumiałym szefem – życzliwym i zawsze pomocnym. A rozmowy z nim, często okraszone dowcipnymi ripostami, pozostają w naszej pamięci.

* * * * *

Z treścią nekrologów zamieszczonych w prasie można zapoznać się tutaj

Z biogramem prof. Tadeusza Morawskiego można zapoznać się tutaj