Stopniowe … powolne ….. częściowe ……przywracanie …..

03cze, 2020

Od 1 czerwca obowiązują Zarządzenia JM Rektora PW w sprawie częściowego przywracania działalności PW (33/2020) i działalności dydaktycznej w PW (32/2020).

Przy zachowaniu ostrych wymagań sanitarnych możliwa jest działalność specjalistycznych laboratoriów i pracowni dyplomowych. Laboratoria w formie stacjonarnej mogą być realizowane do końca lipca i w pierwszej połowie września. Uczestnictwo w pracowni dyplomowej wymaga wcześniejszego wpisania studenta na specjalną listę (wpisuje promotor podając termin).

Udział studenta w zajęciach na terenie PW odbywa się po udzieleniu przez niego zgody (na specjalnym formularzu – załączniku do Zarządzenia 32/2020).

W najbliższym czasie przewidywane jest również wznowienie egzaminów dyplomowych.

Szczegółowe wymagania są opracowywane przez władze dziekańskie.