Nagroda za najlepszą pracę magisterską w konkursie Polskiego Towarzystwa inżynierii Biomedycznej

11kwi, 2023

Z przyjemnością informujemy, że mgr inż. Szymon Kruszewski zdobył pierwszą nagrodę w XVI edycji Konkursu Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej na najlepszą pracę magisterską z dyscypliny Inżynierii Biomedyczna. Nagrodzoną pracę,  zatytułowaną  Automatyczne rozpoznawanie czynności osoby starszej w systemie monitoringu opartym na impulsowych czujnikach radarowych, laureat wykonał pod opieką dr. inż. Pawła Mazurka. Mgr inż. Szymon Kruszewski jest obecnie doktorantem PW (przygotowuje dysertację doktorską pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Romana Z. Morawskiego).

Wyróżnienie w Konkursie zdobyła mgr inż. Martyna Mazur absolwentka studiów inżynierskich W IRTM,  ostatnio studentka na Wydziale Mechatroniki PW.