13lut, 2021

W semestrze 21L po raz pierwszy obowiązuje nowy program studiów drugiego stopnia dla specjalności Techniki bezprzewodowe i multimedialne (TBM) na kierunku Telekomunikacja.

W grupie przedmiotów podstawowych (USOS) dla specjalności TBM na studiach drugiego stopnia znalazły się przedmioty obowiązkowe i obieralne specjalności Radiokomunikacja i techniki multimedialne (RTM) ze studiów pierwszego stopnia. W związku z tym przedmioty zaliczone podczas studiów inżynierskich na specjalności RTM można przetransferować w przypadku kontynuacji nauki na studiach magisterskich na specjalności TBM. Przykładowy wniosek o transfer zaliczeń jest dostępny pod tym linkiem.

Zwracam uwagę na konieczność umieszczenia we wniosku o transfer egzaminu z języka angielskiego.