Funkcjonowanie PW w czasie pandemii – aktualizacja

21lis, 2021

Funkcjonowanie Politechniki Warszawskiej w okresie epidemii COVID-19 określa zarządzenie Rektora nr 110/2021 z 18 listopada 2021 roku.          Podstawowe informacje można znaleźć na stronie –>                    

Zasady dotyczące kształcenia:

  • Zajęcia dydaktyczne odbywają się w trybie stacjonarnym.
  • Zajęcia w trybie zdalnym mogą być prowadzone dla dużych grup wykładowych i seminaryjnych.
  • W uzasadnionych przypadkach Rektor może podjąć decyzję o realizacji zajęć w trybie częściowo zdalnym (mieszanym) lub zdalnym.
  • Szczegółowy sposób przeprowadzania zajęć określa Dziekan Wydziału.
  • Sposób organizacji egzaminów dyplomowych i zasady realizacji praktyk określa Dziekan Wydziału.
  • Prowadzący zajęcia ze studentami i doktorantami mają obowiązek wietrzenia sal po każdych zajęciach.