Kierownicy specjalności dydaktycznych

26maj, 2021

Dziekan WEiTI powołał kierowników specjalności dydaktycznych na naszym Wydziale (Decyzja 12/2021), którzy będą pełnić swoje funkcje do 30 września 2024 r.

Do  zadań kierowników specjalności należą m.in.:

  • opiniowanie treści programowych przedmiotów nowych i prowadzonych w ramach specjalności kierunku studiów;
  • opiniowanie tematów prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich;
  • wspomaganie przygotowania semestralnej oferty przedmiotów;
  • dbanie o jakość kształcenia i wdrażanie narzędzi prowadzących do doskonalenia tej jakości.

Kierownikami specjalności zostali:

  • dr inż. Andrzej Buchowicz (specjalność Techniki bezprzewodowe i multimedialne na kierunku Telekomunikacja – studia 2. stopnia)
  • dr inż. Jacek Cichocki (specjalność Techniki bezprzewodowe i multimedialne na kierunku Telekomunikacja – studia 1. stopnia)
  • dr inż. Grzegorz Domański (specjalność Aparatura biomedyczna na kierunku Inżynieria Biomedyczna – studia 1. stopnia)
  • dr inż. Jacek Kryszyn (specjalność Informatyka biomedyczna na kierunku Inżynieria Biomedyczna – studia 1. i 2. stopnia)
  • dr hab. inż. Grzegorz Pastuszak, prof. uczelni (specjalność Informatyka w multimediach na kierunku Informatyka – studia 2. stopnia)
  • dr inż. Andrzej Rychter (specjalność Elektronika i informatyka w medycynie na kierunku Elektronika – studia 1. i 2. stopnia).