Konkurs na najlepszą pracę magisterską z Inżynierii Biomedycznej

10sty, 2021

Przedmiotem konkursu są prace magisterskie, które wnoszą oryginalny wkład do inżynierii biomedycznej lub twórczo wykorzystują metody tej dyscypliny wiedzy.

Prace do konkursu, obronione na polskiej uczelni pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2020 roku, należy zgłaszać wraz z opinią promotora oraz recenzjami do dnia 31 stycznia 2021r.

Zgłoszenie, opinię promotora, recenzje oraz tekst pracy magisterskiej w wersji elektronicznej należy przesłać na adres:
Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej
ul. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, ptib@ibib.waw.pl  

Zachęcamy do udziału. Dalsze informacje ->