Laureatki Konkursu inżynierskich prac dyplomowych „Engineer 4 Science 2022″

14cze, 2022

W tegorocznej edycji Konkursu na najlepszą pracę dyplomową organizowanego we współpracy i pod patronatem Polskiej Sekcji IEEE oraz GovTech Polska, nagrodzono w kategorii Inżynieria Biomedyczna prace studentek z naszego Instytutu: Zuzanny Adamiuk, Magdaleny Kryczki i Anety Bień.

Zwycięska praca to  Aplikacja mobilna „Dzienniczek seniora “. Autorka: inż. Zuzanna Adamiuk (promotor:      dr inż. Robert Kurjata)

Wyróżnienie pierwszego stopnia uzyskała inż. Magdalena Kryczka za pracę „Aplikacja do czasowo-przestrzennej analizy chodu za pomocą czujnika głębi” (promotor dr inż. Jakub Wagner),

a wyróżnienie drugiego stopnia – inż. Aneta Bień za pracę: „Badanie metodą Monte Carlo wpływu wybranych parametrów wiązki pierwotnej na wiązkę terapeutyczną akceleratora elektronów do radioterapii śródoperacyjnej” (promotor dr hab. Przemysław Adrich, prof. uczelni).

Laureatki zostaną uhonorowane prestiżowym Dyplomem IEEE a  zwycięska Praca przechodzi do następnego etapu – konkursu ogólnopolskiego – Superstar 4 Science 2022, który odbędzie się w listopadzie br.

Autorkom prac i ich promotorom serdecznie gratulujemy!

 dalsze informacje ->