Zmiany w procesie dyplomowania sem. 21L

30sie, 2021

W związku z usprawnianiem procedury dyplomowania i elektronicznym obiegiem większości dokumentów związanych z tym procesem, uprzejmie informujemy, że dla obron prac dyplomowych od dnia 1 lipca br., niżej wymienione dokumenty, wymagane do tej pory w wersji papierowej, są obecnie przetwarzane w wersji elektronicznej i nie ma potrzeby ich wydruku:

  1. Wniosek o wydanie dyplomu i suplementu – wypełniany w systemie USOSweb przez studenta;
  2. Informacja o danych osobowych do dyplomu – wypełniany w systemie USOSweb przez studenta;
  3. Potwierdzenie przelewu za odpisy dyplomu/suplementu – dokonanie opłaty widoczne w systemie USOS
  4. Streszczenie i słowa kluczowe pracy dyplomowej – wypełniane w systemie USOS APD przez studenta;
  5. Oświadczenie autora pracy – podpisane oświadczenie powinno być dołączone do wgrywanej do USOS APD pracy dyplomowej;
  6. Zdjęcia do dyplomu – od 1 lipca 2021r. dyplomy nie zawierają zdjęć;
  7. Płyta CD – nie obowiązuje, wszelkie dane dotyczące pracy dyplomowej będą znajdowały się w systemie USOS APD

Studentów wciąż obowiązują papierowe wersje dwóch formularzy

-monitorowanie karier,

– zgoda na egzamin w trybie zdalnym lub stacjonarnym

Odręcznie podpisane i zeskanowane  formularze powinny znaleźć się w dokumentach przed obroną.

Ponadto, student musi sprawdzić i zaakceptować suplement przed obroną pracy dyplomowej.

Aby pojawiła się możliwość wygenerowania suplementu, do systemu USOS muszą być wpisane wszystkie oceny i zaliczenia.

W systemie USOSweb w zakładce „dla studentów” – „suplementy” znajduje się instrukcja dla studentów.

Wyżej wymienione dokumenty (czytelne skany) oraz plik z pracą dyplomową należy przekazać do sekretariatu dydaktycznego drogą mailową.

Jednocześnie przypominamy, że:

  • termin złożenia pracy dyplomowej na studiach I stopnia upływa 10.09.2021 r. (piątek)
  • termin złożenia pracy dyplomowej na studiach II stopnia upływa 16.09.2021 r. (czwartek)

Więcej informacji dotyczących przygotowania do OBRONY PRACY DYPLOMOWEJ w sem. 21L znajdą Państwo: https://www.ire.pw.edu.pl/dydaktyka/dyplomowanie/poradnik-dyplomantki-i-dyplomanta/