Szczęśliwego Nowego Roku (akademickiego)

01paź, 2020

Rozpoczynamy kształcenie w nowym roku akademickim 2020/2021. Wiemy, że będzie inny od poprzednich i że znaczna część zajęć będzie się odbywać w trybie „na odległość” (proszę zapoznać się z Zarządzeniem Rektora PW nr 104/2020) .

Przygotowując się do zajęć w semestrze 20Z  wyciągamy wnioski z naszych działań w ostatnim czasie. Mamy wiele doświadczeń, znaczną część rozwiązań można powtórzyć, część trzeba twórczo zmodyfikować, są  i takie, które się nie sprawdziły i należy je zastąpić lepszymi.  Osiągnięcie  “Efektów Uczenia się” określonych dla niektórych przedmiotów wymaga przywrócenia tradycyjnej (stacjonarnej) formy realizacji zajęć (przede wszystkim laboratoryjnych). Będziemy starali się przeprowadzić je z zachowaniem zalecanych środków ostrożności.

Nowy rok akademicki w Instytucie jest inny od poprzednich nie tylko z powodu wirusa, również – w wyniku wdrażania nowych programów studiów pierwszego stopnia : na kierunku Inżynieria Biomedyczna wg nowego programu będą kształcili się studenci semestrów 1-5, na Telekomunikacji – semestrów 1-3;  na kierunku  Elektronika nowy program obejmie studentów 1. semestru.