Zajęcia dydaktyczne do 16 czerwca 2021 r.

27sty, 2021

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora PW 6/2021  zajęcia dydaktyczne będą prowadzone zdalnie do 16 czerwca  2021 r.               W uzasadnionych przypadkach Rektor może wyrazić zgodę na przeprowadzenie wybranych zajęć w trybie stacjonarnym.