Tryb zdalny od 24 stycznia do końca semestru

20sty, 2022

Zgodnie z Decyzją JM Rektora PW (7/2022 z 20 stycznia br.):             

W okresie od dnia 24 stycznia do dnia 22 lutego 2022 roku: 
1)
podstawowym trybem realizacji zajęć dydaktycznych w Politechnice Warszawskiej
jest tryb
zdalny; 
2) weryfikację osiągnięć efektów uczenia się w formie m.in. sprawdzianów, prezentacji
projektów i innych zaliczeń przeprowadza się w trybie zdalnym;
 
3)
egzaminy przeprowadzane w ramach zimowej sesji egzaminacyjnej odbywają się
w
trybie zdalnym.  
2.
Zasady określone w ust. 1 nie wymagają zmian w regulaminach przedmiotów.