Nowe przedmioty oferowane przez IRTM w semestrze 21Z

14wrz, 2021

Na semestr 21Z przygotowaliśmy w Instytucie 19 nowych przedmiotów: 8 dla studiów pierwszego stopnia i 11 dla studiów stopnia drugiego.

Wykazy tych przedmiotów można znaleźć tu:

Studentki i studentów zachęcamy do skorzystania z propozycji,

przypominając, że deklaracje przedmiotów na sem. 21Z należy złożyć do 19 września br.