Nowi studenci w IRTM

23Wrz, 2018

W wyniku rekrutacji przeprowadzonej we wrześniu 2018 r. studia drugiego stopnia pod opieką naszego Instytutu rozpoczęło 44 studentów:

  • 13 – na kierunku Inżynieria Biomedyczna,
  • 17 – na kierunku Telekomunikacja (specjalność Radiokomunikacja i Techniki Multimedialne),
  • 14 – na kierunku Elektronika (13 – specjalność Elektronika i Informatyka w Medycynie, 1 – Mikrosystemy i Systemy Elektroniczne).

10 osób – to absolwenci innych uczelni, a 13 – innych wydziałów PW.

Spotkanie informacyjne dla studentów studiów magisterskich, którzy ukończyli inny wydział PW lub inną uczelnię – odbyło się 28 września o godz. 16:00 w Audytorium Centralnym (1 piętro).