Nowi studenci w naszym Instytucie

16Wrz, 2019

W wyniku rekrutacji przeprowadzonej we wrześniu 2019 r. studia drugiego stopnia pod opieką naszego Instytutu rozpocznie 35 studentów:

  • 11 – na kierunku Inżynieria Biomedyczna,
  • 12 – na kierunku Telekomunikacja (specjalność Radiokomunikacja i Techniki Multimedialne),
  • 12 – na kierunku Elektronika 8 – specjalność Elektronika i Informatyka w Medycynie, 4– Mikrosystemy i Systemy Elektroniczne).

7 osób – to absolwenci innych uczelni, a 6 – innych wydziałów PW.