06lut, 2019

System PCTOMO

System PCTOMO służy do wszechstronnej analizy obrazów tomograficznych.

Prezentacja MPR (Multiplanar reconstruction)

Przekrój osiowy (axial)

Rekonstrukcja 3D powierzchni czaszki