Prace naukowe Pracowni Systemów Akwizycji i Przetwarzania Informacji

Capacitance Tomograph for Dynamic Process Imaging

Prezentacja tomografu pojemnościowego

Tomografia procesowa

Tomografia procesowa Tomografia procesowa służy do dwu- lub trójwymiarowego obrazowania procesów zachodzących na przykład wewnątrz rurociągów lub reaktorów. Dzięki tej technice jesteśmy w stanie uzyskać informacje właściwie nie dostępne innymi metodami (np. analiza płynących rurociągiem frakcji w czasie rzeczywistym). Ponadto pomiar jest całkowicie nie inwazyjny i nie wprowadza żadnego niebezpieczeństwa.

Tomograf pojemnościowy ET-2

Tomograf pojemnościowy ET-2 Elektryczna Tomografia Procesowa jest nieinwazyjną techniką obrazowania, która umożliwia pomiar, wizualizację i analizę rozkładu przestrzennego rezystancji lub pojemności wewnątrz odpowiednio skonstruowanej sondy pomiarowej. Opracowany w Instytucie Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej, Elektryczny Tomograf ET1 jest tomografem działającym na zasadzie pomiaru pojemności i może być stosowany do badań dynamicznych procesów technologicznych. Tomografia elektryczna charakteryzuje się […]

System PCTOMO

System PCTOMO System PCTOMO służy do wszechstronnej analizy obrazów tomograficznych. Prezentacja MPR (Multiplanar reconstruction) Przekrój osiowy (axial) Rekonstrukcja 3D powierzchni czaszki

System NMS

System NMS NMS to komputerowy system do akwizycji, wizualizacji i analizy obrazów dla medycyny nuklearnej. Stworzony kilka lat temu system znalazł zastosowanie w wielu klinikach i szpitalach na terenie całego kraju. W 1993 roku za opracowanie systemu pracownia uzyskała zespołową nagrodę ministra Edukacji Narodowej. Został wdrożony w 24 Placówkach Medycyny Nuklearnej. NMS umożliwia akwizycję obrazów […]