06lut, 2019

System NMS

NMS to komputerowy system do akwizycji, wizualizacji i analizy obrazów dla medycyny nuklearnej. Stworzony kilka lat temu system znalazł zastosowanie w wielu klinikach i szpitalach na terenie całego kraju. W 1993 roku za opracowanie systemu pracownia uzyskała zespołową nagrodę ministra Edukacji Narodowej. Został wdrożony w 24 Placówkach Medycyny Nuklearnej.

NMS umożliwia akwizycję obrazów scyntygraficznych: akwizycję obrazów statycznych, badań dynamicznych, badań serca bramkowanych sygnałem EKG, akwizycję w trybie “list-mode”. Moduł akwizycji współdziała z wieloma typami gamma-kamer. System NMS zawiera szeroki zestaw narzędzi do analizy obrazów scyntygraficznych, bogatą bibliotekę programów do automatycznej analizy standardowych badań klinicznych oraz moduł dla tomografii SPECT.

Analiza obrazów scyntygraficznych

Analiza badań SPECT

Analiza multimodalna

 

Raport z badania filtracji nerek

Gamma-kamera Technicare Omega 500 

Parametry

 • kryształ NaI(Tl) 3/8
 • FOV 550*400 mm
 • 55 PMT
 • rozdzielczość przestrzenna FWHM ~ 4mm
 • zakres energi fotonów: 50-400 keV
 • rozdzielczość energetyczna: 12%
 • maksymalna częstotliwość: 250 kc/s
 • jednorodność obrazu: 3%

Badanie SPECT

 • obrót: ciągły, step&shot, CW, CCW
 • prędkość obrotu: 30s – 30min/360°

Interfejs komputerowy do gamma-kamery

Wydajność

 • szybkość akwizycji: 300 kc/s
 • nieliniowość różniczkowa differential nonlinearity: 2.6 %
 • nieliniowość całkowa: < 0.01 %

Schemat budowy

Realizacja

Przykładowy obraz