Konkurs na stypendium naukowe związane z realizacją projektu NCN: SHENG

08cze, 2021

Nazwa stanowiska: Stypendysta 

Wymagania:

 • student studiów magisterskich lub doktorant/doktorantka, uczestnik studiów doktoranckich lub szkoły doktorskiej, dyscyplina informatyka,
 • wykształcenie wyższe w zakresie informatyki/matematyki/ekonometrii (lub student studiów magisterskich w podanym zakresie),
 • umiejętność modelowania matematycznego,
 • znajomość narzędzi do modelowania i optymalizacji (np. AMPL, CPLEX),
 • znajomość metod statycznej analizy danych,
 • znajomość baz danych,
 • znajomość języków programowana: Python,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego:
  • samodzielne studia literatury fachowej,
  • gotowość przygotowywania raportów i publikacji.


Mile widziane:

 • znajomość metod analizy wielokryterialnej,
 • programowanie w języku Matlab.


Opis zadań:

 • udział w pracach badawczych w obszarze wspomagania decyzji, 
 • udział w opracowaniu metod wspierania analizy wielokryterialnej przez zaawansowane metody analizy danych,
 • opracowywanie raportów technicznych i wyników eksperymentów,
 • czynny udział w przygotowaniu artykułów i prezentacji naukowych.


Typ konkursu NCN: SHENG

Termin składania ofert: 22 czerwca 2021 r.

Warunki zatrudnienia:

 • stypendium naukowe w wysokości 2000 PLN/miesią c przyznane na okres 12 miesięcy,
 • miejsce pracy:  Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej, Politechnika Warszawska.


Dodatkowe informacje:

Zgłoszenia w formie elektronicznej z załącznikami w formacie pdf należy przesyłać do kierownika projektu  dr. inż. Janusza Granata  na adres  Janusz.Granat@pw.edu.pl.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • CV,
 • opis przebiegu pracy zawodowej lub przebiegu studiów,
 • listę osiągnięć związanych z realizacją projektów lub w trakcie przebiegu studiów,
 • listę osiągnięć o charakterze naukowym (o ile istnieją).

Termin i forma przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej zostanie przekazany wybranym kandydatom indywidualnie, drogą telefoniczną lub mailową do dnia 24 czerwca 2021 r .

   
Szczegółowe zasady oraz tryb przeprowadzania konkursu określa „Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków narodowego centrum nauki”.