Nagroda w Konkursie MON

17gru, 2020

Rozprawa doktorska pt. „Zastosowanie mikrofalowych tranzystorów GaN HEMT we wzmacniaczach mocy dla radarowych modułów N/O” napisana pod kierunkiem dr hab. inż. Wojciecha Wojtasiaka, prof. uczelni przez mgr inż. Dawida Kuchtę, decyzją Kapituły Konkursu, zajęła pierwsze miejsce w III Kategorii Konkursu Ministra Obrony Narodowej na najlepszą pracę inżynierską, magisterską i rozprawę doktorską z zakresu technologii, technik i inżynierii kosmicznej i satelitarnej oraz systemów autonomicznych

Serdecznie gratulujemy ,

Dyrekcja i pracownicy IRiTM