Rusza konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Naukową COPERNICUS

20maj, 2021

Do 20 lipca można składać wnioski do konkursu o nagrodę COPERNICUS dla wybitnych polskich i niemieckich uczonych. Dziewiątą edycję ogłosiły Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) wraz z niemieckim stowarzyszeniem Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). Nominacje powinny zostać złożone w formie elektronicznej na portalu elan: https://elan.dfg.de/en.

Celem nagrody jest wyróżnienie wybitnych naukowczyń i naukowców z Polski i Niemiec, którzy mają szczególne zasługi dla współpracy polsko-niemieckiej i mogą wykazać się wybitnymi osiągnięciami naukowymi będącymi rezultatem tej współpracy. Kandydatów w dziewiątym konkursie o nagrodę COPERNICUS (edycja 2022) zgłaszać można do 20 lipca 2021.

Nagroda jest przyznawana w drodze konkursu dwóm współpracującym uczonym – jednemu pracującemu w Polsce, a drugiemu w Niemczech. Wysokość nagrody wynosi 200 tys. euro – po 100 tys. euro dla każdego z laureatów. Środki te powinny zostać wykorzystane na rzecz dalszego rozwoju polsko-niemieckiej współpracy naukowej. Konkurs jest skierowany do reprezentantów wszystkich dziedzin nauki, w tym do przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych.

„Nagroda COPERNICUS została ustanowiona w celu podkreślenia znaczenia polsko-niemieckiej współpracy naukowej i pokazania, jak dobre przynosi ona efekty” – mówi prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, cytowany w komunikacie FNP.

Do nominowania kandydatów uprawnieni są uczeni posiadający minimum stopień naukowy doktora, którzy są zatrudnieni w polskiej bądź niemieckiej instytucji naukowej. W konkursie przyjmowane są także autonominacje. Instytucje organizujące konkurs zachęcają do nominowania kobiet.

Kandydaci i kandydatki muszą spełnić kilka warunków, m.in. posiadać co najmniej stopień doktora i kierować zespołem badawczym w polskiej lub niemieckiej instytucji naukowej. Muszą też być zatrudnieni w państwowej uczelni i/lub w jednostce naukowej w Niemczech lub w podmiocie należącym do systemu szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. Wyboru dokonuje jury złożone z uznanych przedstawicieli polskiego i niemieckiego środowiska naukowego.