Konkurs LAB-TECH of Excellence

24mar, 2022

Program „LAB-TECH of Excellence” jest uruchomiony w ramach realizacji w Politechnice Warszawskiej programu „Inicjatywa doskonałości-uczelnia badawcza”, zwanego dalej „programem IDUB”.

Celem programu jest:
1) wzmocnienie potencjału badawczego Politechniki Warszawskiej poprzez tworzenie nowych grup badawczych kierowanych przez młodych pracowników Uczelni;
2) wzmocnienie współpracy międzynarodowej;
3) stymulowanie rozwoju obszarów badawczych wpisujących się we współczesne wyzwania cywilizacyjne w skali globalnej i krajowej;
4) promowanie postaw przedsiębiorczych młodych naukowców.

Szczegółowe informacje: https://www.ire.pw.edu.pl/wp-content/uploads/69_2022_decyzja.pdf

Termin składania wniosków o przyznanie finansowania w I edycji konkursu upływa z dniem
19 kwietnia 2022 r.