Fulbright Junior Research Award

16maj, 2022

Fulbright Junior Research Award to stypendia dla osób przygotowujących rozprawę doktorską w polskich instytucjach naukowych. Celem stypendium, trwającego od 4 do 10 miesięcy, jest realizacja własnego projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym non-profit lub organizacji pozarządowej w USA, powiązanego z tematyką przygotowywanej rozprawy doktorskiej.

Nabór jest otwarty. Termin składania wniosków na rok akademicki 2023-24 upływa 27 maja 2022 r., o godzinie 23:59 CEST.

Szczegółowe informację są dostępne na stronie: https://fulbright.edu.pl/junior-award/