Obrona Doktoratu

09mar, 2023

W dniu 17 marca br. (piątek) o godz. 11.00 w Audytorium Centralnym Gmachu WEiTI odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Damiana Wanty z Zakładu Elektroniki Jądrowej i Medycznej pt. „Czasowo-przestrzenne próbkowanie danych w trójwymiarowej elektrycznej tomografii pojemnościowej”.

Promotor: dr hab. inż. Waldemar Smolik, profesor PW

Recenzenci:
1. prof. dr hab. inż. Robert Cierniak – Politechnika Częstochowska
2. dr hab. inż. Przemysław Łopato, prof. uczelni – Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie

Z recenzjami oraz streszczeniem rozprawy można zapoznać się na stronie internetowej: https://www.bip.pw.edu.pl/Postepowania-w-sprawie-nadania-stopnia-naukowego/Doktoraty/Wszczete-do-30-kwietnia-2019-r/Dyscyplina-automatyka-elektronika-elektrotechnika-i-technologie-kosmiczne-dziedzina-nauk-inzynieryjno-technicznych/mgr-inz.-Damian-Wanta