XIV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2022

13sty, 2022
Szanowni Państwo,
informujemy, że Gośćmi Honorowymi XIV Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL 2022 “Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” będą: Tomasz Arciszewski, Ph.D., Professor (George Mason University, USA)
Tytuł wystąpienia: Transdyscyplinarność i Innowacyjność Professor Lidia Morawska, PhD (Queensland University of Technology, Brisbane, Australia)
Tytuł wystąpienia: Technologie budowlane przyszłości: na Ziemi czy na Marsie? prof. dr hab. n. med. Andrzej Ziemba (Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, Polska)
Tytuł wystąpienia: Ewolucja oblicza medycyny dr hab. Michał Rusinek (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
Tytuł wystąpienia: Retoryka interdyscyplinarna. Słowo, obraz, muzyka
Wydarzenie odbędzie się 24-27 marca 2022 roku w formie hybrydowej (Lublin/online).    Wydarzenie potrwa aż 4 dni, z czego 24-27 marca będziemy mieli możliwość spotkania zdalnego i łączenia się z Uczestnikami na całym świecie. Natomiast 26-27 marca będzie okazją do uczestnictwa stacjonarnego w Lublinie (również transmitowanego online).
 
Jak Państwo pamiętają, Konferencja TYGIEL to jedno z największych wydarzeń naukowych w Polsce, które co roku, w marcu, staje się naukowym panelem wymiany wiedzy, inspiracją do podjęcia nowych wyzwań badawczych, poszerzenia horyzontów naukowych, nawiązania współpracy oraz podniesienia poziomu innowacyjności i aplikacyjności prowadzonych badań.

Przypominamy, że TYGIEL 2022 jest Konferencją interdyscyplinarną i jej tematyka obejmuje prace naukowe z wielu dziedzin wiedzy:
– obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
– obszaru nauk przyrodniczych;
– obszaru nauk ścisłych;
– obszaru nauk technicznych;
– obszaru nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych;
– obszaru nauk humanistycznych;
– obszaru nauk społecznych;
– obszaru sztuki.
 
Uczestnicy Konferencji mają możliwość zaprezentowania swoich prac w formie wystąpienia ustnego lub/i posteru naukowego, wysłuchania wystąpień zaproszonych Gości Honorowych oraz wydania rozdziału w monografii naukowej. ­
­ ­ II tura rejestracji trwa do 20 stycznia 2022 roku. ­ ­
­ ­ Szczegółowe informacje na temat Konferencji znajdują się na stronie internetowej: ­ ­https://www.konferencja-tygiel.pl/