ERC Mentoring Initiative – Nowa inicjatywa Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych

06maj, 2022

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w inicjatywie zaproponowanej przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) – ERC Mentoring Initiative (ERC MI).

Inicjatywa została powołana w celu zwiększenia uczestnictwa w grantach ERC instytucji z krajów, które osiągają mniejsze sukcesy w staraniu się o granty z programów ramowych (w tym z Polski).

W Polsce do inicjatywy przystąpiły największe agencje finansujące badania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR – Koordynator inicjatywy), Narodowe Centrum Nauki, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej oraz Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.

Skorzystać z inicjatywy ERC MI mogą naukowcy, którzy planują złożenie wniosku o grant ERC Starting, ERC Consolidator lub ERC Advanced w najbliższym konkursie oraz którzy realizują określone typy projektów finansowanych przez ww. agencje. Koszty mentoringu będą pokrywane ze środków finansowych pochodzących z tych projektów. Wynagrodzenie dla mentora wynosi 100 euro brutto za dzień pracy (1 dzień = 8 godzin), natomiast cały proces objęty finansowaniem powinien trwać maksymalnie 24 godziny robocze.

Nabór ma charakter ciągły. Wnioski należy składać przez formularz, w którym zainteresowani naukowcy wskazują, jaki grant krajowy realizują. Krajowy Punkt Kontaktowy w NCBR, po zweryfikowaniu tej informacji wskaże mentorów z bazy udostępnionej przez ERC i zainicjuje kontakt pomiędzy aplikującym a mentorem. Baza mentorów składa się z naukowców, którzy wcześniej zasiadali w panelach oceniających ERC oraz laureatów grantów ERC.

Możliwość ponownego skorzystania z inicjatywy występuje w kolejnym roku kalendarzowym, pod warunkiem przedstawienia potwierdzenia złożenia wniosku do ERC i przejścia do drugiego etapu oceny wniosków w wyniku pierwszego uczestnictwa w ERC MI.

Szczegółowe informacje: dostępne są na stronie KPK.