Drugie wydanie książki prof. Romana Z. Morawskiego

14cze, 2024

Nakładem wydawnictwa Walter de Gruyter ukazało się drugie wydanie książki Romana Z. Morawskiego Technoscientific research: methodological and ethical aspects:

https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783111180038/html

Cechą dystynktywną tej książki, na tle obecnie dostępnych na rynku dzieł o podobnym profilu, jest silny nacisk na pomiary i modelowanie matematyczne, jako podstawowe operacje badawcze, oraz na “inżynierskie” podejście do rozwiązywania dylematów moralnych, jako kluczowy element etyki badań technonaukowych. W drugim wydaniu zaktualizowane zostały liczne przykłady praktyczne, ilustrujące poruszaną problematykę filozoficzną, oraz cytowane źródła informacji; wprowadzone zostały także nowe zagadnienia – głównie w odpowiedzi na akademickie i społeczne wyzwania związane z pandemią Covid-19 i ze wzmożeniem globalnej dyskusji na temat kwestii moralnych dotyczących upowszechnienia zastosowań sztucznej inteligencji. Drugie wydanie książki Technoscientific research jest w 30% opracowaniem zupełnie nowym, choć jego objętości jest tylko o 10% większa niż objętość wydania z 2019 roku. Lada moment będzie ono dostępna w Bibliotece Głównej – także w wersji elektronicznej.