Konkurs Polskiej Agencji Kosmicznej

21cze, 2022

Polska Agencja Kosmiczna uruchamia piątą edycję konkursu o Nagrodę Prezesa POLSA dla osób kończących studia wyższe, a w tym roku, premierowo, również uzyskujących stopień naukowy doktora.

Prace dyplomowe i rozprawy doktorskie muszą dotyczyć szeroko rozumianej tematyki kosmicznej. Pula nagród wynosi 30 tys. zł.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 15.09.2022

Więcej informacji:

https://polsa.gov.pl/wydarzenia/nagroda-prezesa-polsa-start-nowej-edycji-konkursu-na-prace-dyplomowe/