Podkarpackie Centrum Innowacji (PCI) poszukuje ekspertów do oceny wniosków grantowych

19sie, 2021

W związku z trwającym III naborem do Programu grantowego na prace B+R jednostek naukowych PCI poszukuje ekspertów, którzy ocenią projekty badawczo-rozwojowe z podkarpackich uczelni.

Na potrzeby oceny merytorycznej PCI poszukuje ekspertów z następujących dziedzin:

  • technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT);
  • efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii;
  • transport oraz motoryzacja;
  • edukacja oraz kultura, turystyka;
  • ochrona zdrowia i technologie medyczne;
  • biogospodarka i żywność;
  • zaawansowane materiały oraz narzędzia.

Niezależny ekspert musi posiadać doświadczenie zawodowe w dziedzinie, w ramach której będzie dokonywał oceny wniosków, oraz doświadczenie w ocenie projektów badawczo-rozwojowych i komercjalizacji wyników badań naukowych. Doświadczenie będzie weryfikowane indywidualnie na podstawie składanych ofert. Proces oceny będzie się odbywał w całości zdalnie.

Pula środków finansowych to 14 mln zł, dofinansowanie pojedynczego projektu może wynieść od 50 tys. zł do 500 tys. zł.

Termin składania ofert w ramach postępowania przetargowego został wyznaczony do 27 sierpnia 2021 r., godz. 10:00.

Szczegółowe informacje: dostępne są na stronie https://platformazakupowa.pl/transakcja/493221