Konferencja Naukowo-Szkoleniowa “Ewaluacja dyscyplin naukowych 2017-2021. Wyzwania praktyczne”

26kwi, 2021

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do udziału

w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej

“Ewaluacja dyscyplin naukowych 2017-2021. Wyzwania praktyczne”

Konferencja odbędzie się w formie on-line w dniu 30 czerwca 2021 roku. Konferencja, z udziałem wybitnych ekspertów w dziedzinie ewaluacji nauki, pozwoli uczestnikom zdobyć praktyczną wiedzę na temat przygotowania jednostki do wyzwań związanych z oceną parametryczną, opracowania dokumentów (wniosków) na potrzeby ewaluacji oraz sposobów dokumentowania dorobku naukowego i wpływu społecznego zrealizowanych badań. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie konferencji pod adresem: http://fundacja-edukacja.org.pl/artykul/443.html

Konferencja adresowana jest do naukowców i menedżerów nauki, którzy w swoich jednostkach akademickich będą odpowiadać za ewaluację dyscyplin naukowych, w tym przygotowanie wniosków, które następnie oceniane będą przez Komisję Ewaluacji Nauki.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU – KLIKNIJ I POBIERZ

W konferencji, w charakterze prelegentów, wezmą udział wybitni eksperci, którzy swoją wiedzę i doświadczenie w dziedzinie ewaluacji i zarządzania nauką zdobywali w takich organizacjach i instytucjach jak Komitet Ewaluacji Nauki, Komisja Ewaluacji Nauki, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i wiele innych. W gronie prelegentów znajdą się także doświadczeni menedżerowie nauki m.in. z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, którzy wiedzę i doświadczenie na temat ewaluacji zdobywali w ramach licznych szkoleń, konferencji i kursów doskonalących, jak również sami prowadzili w przeszłości szkolenia i warsztaty na temat ewaluacji i zarządzania dorobkiem naukowym.

Celem Konferencji będzie przekazanie uczestnikom praktycznej, aplikacyjnej wiedzy na temat zasad i kryteriów dokonywania ewaluacji dyscyplin naukowych, jak również zapoznanie słuchaczy z konkretnymi rekomendacjami, dobrymi praktykami i uwagami dotyczącymi takich kwestii jak ocena punktowa publikacji naukowych, zliczanie slotów publikacyjnych,  tworzenie opisów wpływu społecznego badań i ich dokumentowanie oraz raportowanie. W trakcie Konferencji podejmiemy dyskusję i odpowiemy na najczęstsze pytania nurtujące naukowców i menedżerów nauki, przygotowujących się do najbliższej ewaluacji.

Wybrane zagadnienia poruszane w trakcie Konferencji:

-Jak ocena naukowców przełoży się na kategorie naukowe dla jednostek?

-W jaki sposób przełożyć efekty komercjalizacji wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how na wynik ewaluacji?

-W jaki sposób prawidłowo opisać i wykazać wpływ badań na gospodarkę i społeczeństwo?

-Jakie obowiązują założenia, definicje oraz zasady oceny wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki?

-O czym pamiętać, składając wniosek ewaluacyjny?

PROGRAM KONFERENCJI – POBIERZ!

Jak się zapisać do udziału w Konferencji?

Aby wziąć udziału w Konferencji należy przesłać w terminie do 28 czerwca 2021 roku wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA do pobrania TUTAJ! Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń! Kartę należy przesłać drogą e-mailową na adres: info@fundacja-edukacja.org.pl. Po otrzymaniu Karty zgłoszeniowej niezwłocznie potwierdzimy e-mailowo udział w Konferencji. Konferencja odbędzie się zdalnie, w formie webinarium. Opłata konferencyjna dla 1 uczestnika wynosi 550 zł.

Dodatkowe informacje:

Grażyna Kaczmarczyk

Prezes Zarządu Fundacji

tel. 607-035-169, e-mail: biuro@fundacja-edukacja.org.pl